GTX 1660 So với GTX 1660 Ti - Total War: Warhammer Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Total War: Warhammer So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và GTX 1660 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
86.5 FPS
1080p
98.3 FPS
1440p
65.0 FPS
1440p
73.8 FPS
2160p
36.8 FPS
2160p
41.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
121.5 FPS
1080p
133.3 FPS
1440p
84.0 FPS
1440p
92.8 FPS
2160p
45.8 FPS
2160p
50.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
142.5 FPS
1080p
154.3 FPS
1440p
111.0 FPS
1440p
119.8 FPS
2160p
61.8 FPS
2160p
66.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
188.5 FPS
1080p
200.3 FPS
1440p
170.0 FPS
1440p
178.8 FPS
2160p
107.8 FPS
2160p
112.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn