GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 3GB - Total War: Warhammer Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Total War: Warhammer So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 3GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 3GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
77.7 FPS
1080p
52.1 FPS
1440p
56.7 FPS
1440p
44.4 FPS
2160p
31.5 FPS
2160p
23.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.7 FPS
1080p
87.1 FPS
1440p
75.7 FPS
1440p
63.4 FPS
2160p
40.5 FPS
2160p
32.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.7 FPS
1080p
108.1 FPS
1440p
102.7 FPS
1440p
90.4 FPS
2160p
56.5 FPS
2160p
48.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.7 FPS
1080p
154.1 FPS
1440p
161.7 FPS
1440p
149.4 FPS
2160p
102.5 FPS
2160p
94.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn