RX 5700 XT So với TITAN Xp - Total War: Warhammer Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Total War: Warhammer So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.6 FPS
1080p
0.0 FPS
1440p
93.8 FPS
1440p
0.0 FPS
2160p
54.8 FPS
2160p
82.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
157.6 FPS
1080p
35.0 FPS
1440p
112.8 FPS
1440p
19.0 FPS
2160p
63.8 FPS
2160p
91.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
178.6 FPS
1080p
56.0 FPS
1440p
139.8 FPS
1440p
46.0 FPS
2160p
79.8 FPS
2160p
107.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
224.6 FPS
1080p
102.0 FPS
1440p
198.8 FPS
1440p
105.0 FPS
2160p
125.8 FPS
2160p
153.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn