RTX 2070 SUPER So với Radeon VII - Strange Brigade Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Strange Brigade So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
165.1 FPS
1080p
158.3 FPS
1440p
115.0 FPS
1440p
110.2 FPS
2160p
62.6 FPS
2160p
60.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
200.1 FPS
1080p
193.3 FPS
1440p
134.0 FPS
1440p
129.2 FPS
2160p
71.6 FPS
2160p
69.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
221.1 FPS
1080p
214.3 FPS
1440p
161.0 FPS
1440p
156.2 FPS
2160p
87.6 FPS
2160p
85.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
267.1 FPS
1080p
260.3 FPS
1440p
220.0 FPS
1440p
215.2 FPS
2160p
133.6 FPS
2160p
131.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn