RX 5700 XT So với TITAN Xp - Strange Brigade Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Strange Brigade So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
156.1 FPS
1080p
162.5 FPS
1440p
108.8 FPS
1440p
113.2 FPS
2160p
59.2 FPS
2160p
61.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
191.1 FPS
1080p
197.5 FPS
1440p
127.8 FPS
1440p
132.2 FPS
2160p
68.2 FPS
2160p
70.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
212.1 FPS
1080p
218.5 FPS
1440p
154.8 FPS
1440p
159.2 FPS
2160p
84.2 FPS
2160p
86.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
258.1 FPS
1080p
264.5 FPS
1440p
213.8 FPS
1440p
218.2 FPS
2160p
130.2 FPS
2160p
132.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn