RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Strange Brigade Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Strange Brigade So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
77.5 FPS
1080p
68.4 FPS
1440p
54.1 FPS
1440p
47.6 FPS
2160p
29.6 FPS
2160p
25.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.5 FPS
1080p
103.4 FPS
1440p
73.1 FPS
1440p
66.6 FPS
2160p
38.6 FPS
2160p
34.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.5 FPS
1080p
124.4 FPS
1440p
100.1 FPS
1440p
93.6 FPS
2160p
54.6 FPS
2160p
50.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.5 FPS
1080p
170.4 FPS
1440p
159.1 FPS
1440p
152.6 FPS
2160p
100.6 FPS
2160p
96.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn