GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 3GB - Rocket League Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rocket League So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 3GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 3GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
320.3 FPS
1080p
273.8 FPS
1440p
137.6 FPS
1440p
117.3 FPS
2160p
64.0 FPS
2160p
54.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
355.3 FPS
1080p
308.8 FPS
1440p
156.6 FPS
1440p
136.3 FPS
2160p
73.0 FPS
2160p
63.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
376.3 FPS
1080p
329.8 FPS
1440p
183.6 FPS
1440p
163.3 FPS
2160p
89.0 FPS
2160p
79.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
422.3 FPS
1080p
375.8 FPS
1440p
242.6 FPS
1440p
222.3 FPS
2160p
135.0 FPS
2160p
125.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn