RX 5700 XT So với Radeon VII - Rocket League Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rocket League So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
525.6 FPS
1080p
544.7 FPS
1440p
224.4 FPS
1440p
233.4 FPS
2160p
105.7 FPS
2160p
108.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
560.6 FPS
1080p
579.7 FPS
1440p
243.4 FPS
1440p
252.4 FPS
2160p
114.7 FPS
2160p
117.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
581.6 FPS
1080p
600.7 FPS
1440p
270.4 FPS
1440p
279.4 FPS
2160p
130.7 FPS
2160p
133.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
627.6 FPS
1080p
646.7 FPS
1440p
329.4 FPS
1440p
338.4 FPS
2160p
176.7 FPS
2160p
179.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn