R9 M280X So với GTX 1050 Ti Max-Q - Rocket League Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rocket League So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 1050 Ti Max-Q với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 1050 Ti Max-Q with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.2 FPS
1080p
127.8 FPS
1440p
48.1 FPS
1440p
54.8 FPS
2160p
22.4 FPS
2160p
25.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
147.2 FPS
1080p
162.8 FPS
1440p
67.1 FPS
1440p
73.8 FPS
2160p
31.4 FPS
2160p
34.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
168.2 FPS
1080p
183.8 FPS
1440p
94.1 FPS
1440p
100.8 FPS
2160p
47.4 FPS
2160p
50.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
214.2 FPS
1080p
229.8 FPS
1440p
153.1 FPS
1440p
159.8 FPS
2160p
93.4 FPS
2160p
96.6 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn