GTX 1660 Ti So với RX Vega 64 - Resident Evil 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Resident Evil 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 Ti với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.5 FPS
1080p
125.7 FPS
1440p
79.8 FPS
1440p
84.7 FPS
2160p
39.3 FPS
2160p
41.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
153.5 FPS
1080p
160.7 FPS
1440p
98.8 FPS
1440p
103.7 FPS
2160p
48.3 FPS
2160p
50.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
174.5 FPS
1080p
181.7 FPS
1440p
125.8 FPS
1440p
130.7 FPS
2160p
64.3 FPS
2160p
66.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
220.5 FPS
1080p
227.7 FPS
1440p
184.8 FPS
1440p
189.7 FPS
2160p
110.3 FPS
2160p
112.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn