RX 5700 XT So với Radeon VII - Resident Evil 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Resident Evil 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
151.6 FPS
1080p
151.5 FPS
1440p
101.7 FPS
1440p
102.0 FPS
2160p
50.8 FPS
2160p
50.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
186.6 FPS
1080p
186.5 FPS
1440p
120.7 FPS
1440p
121.0 FPS
2160p
59.8 FPS
2160p
59.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
207.6 FPS
1080p
207.5 FPS
1440p
147.7 FPS
1440p
148.0 FPS
2160p
75.8 FPS
2160p
75.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
253.6 FPS
1080p
253.5 FPS
1440p
206.7 FPS
1440p
207.0 FPS
2160p
121.8 FPS
2160p
121.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn