RX 5700 So với RTX 2060 SUPER - Resident Evil 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Resident Evil 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 với i7-8700K và RTX 2060 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 with i7-8700K RTX 2060 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
138.6 FPS
1080p
137.0 FPS
1440p
93.4 FPS
1440p
92.0 FPS
2160p
46.2 FPS
2160p
46.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
173.6 FPS
1080p
172.0 FPS
1440p
112.4 FPS
1440p
111.0 FPS
2160p
55.2 FPS
2160p
55.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
194.6 FPS
1080p
193.0 FPS
1440p
139.4 FPS
1440p
138.0 FPS
2160p
71.2 FPS
2160p
71.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
240.6 FPS
1080p
239.0 FPS
1440p
198.4 FPS
1440p
197.0 FPS
2160p
117.2 FPS
2160p
117.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn