RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Resident Evil 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Resident Evil 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
74.5 FPS
1080p
65.4 FPS
1440p
50.0 FPS
1440p
44.1 FPS
2160p
24.5 FPS
2160p
21.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
109.5 FPS
1080p
100.4 FPS
1440p
69.0 FPS
1440p
63.1 FPS
2160p
33.5 FPS
2160p
30.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.5 FPS
1080p
121.4 FPS
1440p
96.0 FPS
1440p
90.1 FPS
2160p
49.5 FPS
2160p
46.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
176.5 FPS
1080p
167.4 FPS
1440p
155.0 FPS
1440p
149.1 FPS
2160p
95.5 FPS
2160p
92.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn