RTX 2070 SUPER So với Radeon VII - Rainbow Six Siege Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rainbow Six Siege So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
268.0 FPS
1080p
255.0 FPS
1440p
174.0 FPS
1440p
165.0 FPS
2160p
81.0 FPS
2160p
76.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
303.0 FPS
1080p
290.0 FPS
1440p
193.0 FPS
1440p
184.0 FPS
2160p
90.0 FPS
2160p
85.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
324.0 FPS
1080p
311.0 FPS
1440p
220.0 FPS
1440p
211.0 FPS
2160p
106.0 FPS
2160p
101.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
370.0 FPS
1080p
357.0 FPS
1440p
279.0 FPS
1440p
270.0 FPS
2160p
152.0 FPS
2160p
147.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn