RTX 2060 SUPER So với TITAN Xp - Rainbow Six Siege Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rainbow Six Siege So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2060 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2060 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
231.0 FPS
1080p
318.2 FPS
1440p
150.0 FPS
1440p
205.9 FPS
2160p
69.0 FPS
2160p
95.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
266.0 FPS
1080p
353.2 FPS
1440p
169.0 FPS
1440p
224.9 FPS
2160p
78.0 FPS
2160p
104.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
287.0 FPS
1080p
374.2 FPS
1440p
196.0 FPS
1440p
251.9 FPS
2160p
94.0 FPS
2160p
120.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
333.0 FPS
1080p
420.2 FPS
1440p
255.0 FPS
1440p
310.9 FPS
2160p
140.0 FPS
2160p
166.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn