R9 M280X So với GTX 1050 Ti Max-Q - Rainbow Six Siege Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rainbow Six Siege So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 1050 Ti Max-Q với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 1050 Ti Max-Q with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
54.5 FPS
1080p
62.1 FPS
1440p
35.3 FPS
1440p
40.2 FPS
2160p
16.4 FPS
2160p
18.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.5 FPS
1080p
97.1 FPS
1440p
54.3 FPS
1440p
59.2 FPS
2160p
25.4 FPS
2160p
27.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.5 FPS
1080p
118.1 FPS
1440p
81.3 FPS
1440p
86.2 FPS
2160p
41.4 FPS
2160p
43.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
156.5 FPS
1080p
164.1 FPS
1440p
140.3 FPS
1440p
145.2 FPS
2160p
87.4 FPS
2160p
89.6 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn