RTX 2070 SUPER So với Radeon VII - Project CARS Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
147.0 FPS
1080p
144.8 FPS
1440p
112.0 FPS
1440p
110.5 FPS
2160p
79.0 FPS
2160p
77.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
182.0 FPS
1080p
179.8 FPS
1440p
131.0 FPS
1440p
129.5 FPS
2160p
88.0 FPS
2160p
86.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
203.0 FPS
1080p
200.8 FPS
1440p
158.0 FPS
1440p
156.5 FPS
2160p
104.0 FPS
2160p
102.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
249.0 FPS
1080p
246.8 FPS
1440p
217.0 FPS
1440p
215.5 FPS
2160p
150.0 FPS
2160p
148.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn