R9 M280X So với Radeon R5 - Project CARS 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và Radeon R5 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K Radeon R5 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
27.2 FPS
1080p
24.5 FPS
1440p
19.3 FPS
1440p
17.3 FPS
2160p
16.0 FPS
2160p
14.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
62.2 FPS
1080p
59.5 FPS
1440p
38.3 FPS
1440p
36.3 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
23.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
83.2 FPS
1080p
80.5 FPS
1440p
65.3 FPS
1440p
63.3 FPS
2160p
41.0 FPS
2160p
39.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.2 FPS
1080p
126.5 FPS
1440p
124.3 FPS
1440p
122.3 FPS
2160p
87.0 FPS
2160p
85.5 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn