RTX 2070 SUPER So với Radeon VII - PlayerUnknown's Battlegrounds Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


PlayerUnknown's Battlegrounds So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.0 FPS
1080p
91.2 FPS
1440p
83.0 FPS
1440p
70.0 FPS
2160p
48.0 FPS
2160p
40.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.0 FPS
1080p
126.2 FPS
1440p
102.0 FPS
1440p
89.0 FPS
2160p
57.0 FPS
2160p
49.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
166.0 FPS
1080p
147.2 FPS
1440p
129.0 FPS
1440p
116.0 FPS
2160p
73.0 FPS
2160p
65.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
212.0 FPS
1080p
193.2 FPS
1440p
188.0 FPS
1440p
175.0 FPS
2160p
119.0 FPS
2160p
111.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn