R9 M280X So với GTX 780M - PlayerUnknown's Battlegrounds Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


PlayerUnknown's Battlegrounds So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 780M với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 780M with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
21.0 FPS
1080p
30.1 FPS
1440p
16.1 FPS
1440p
23.1 FPS
2160p
9.1 FPS
2160p
13.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
56.0 FPS
1080p
65.1 FPS
1440p
35.1 FPS
1440p
42.1 FPS
2160p
18.1 FPS
2160p
22.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
77.0 FPS
1080p
86.1 FPS
1440p
62.1 FPS
1440p
69.1 FPS
2160p
34.1 FPS
2160p
38.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.0 FPS
1080p
132.1 FPS
1440p
121.1 FPS
1440p
128.1 FPS
2160p
80.1 FPS
2160p
84.3 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn