RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Overwatch Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Overwatch So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
209.0 FPS
1080p
248.2 FPS
1440p
143.0 FPS
1440p
171.8 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
87.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
244.0 FPS
1080p
283.2 FPS
1440p
162.0 FPS
1440p
190.8 FPS
2160p
84.0 FPS
2160p
96.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
265.0 FPS
1080p
304.2 FPS
1440p
189.0 FPS
1440p
217.8 FPS
2160p
100.0 FPS
2160p
112.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
311.0 FPS
1080p
350.2 FPS
1440p
248.0 FPS
1440p
276.8 FPS
2160p
146.0 FPS
2160p
158.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn