GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 3GB - Need For Speed: Payback Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Payback So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 3GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 3GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
83.0 FPS
1080p
70.4 FPS
1440p
59.9 FPS
1440p
50.9 FPS
2160p
40.9 FPS
2160p
35.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.0 FPS
1080p
105.4 FPS
1440p
78.9 FPS
1440p
69.9 FPS
2160p
49.9 FPS
2160p
44.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
139.0 FPS
1080p
126.4 FPS
1440p
105.9 FPS
1440p
96.9 FPS
2160p
65.9 FPS
2160p
60.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
185.0 FPS
1080p
172.4 FPS
1440p
164.9 FPS
1440p
155.9 FPS
2160p
111.9 FPS
2160p
106.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn