RX 5700 XT So với Radeon VII - Need For Speed: Heat Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Heat So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.5 FPS
1080p
90.8 FPS
1440p
70.3 FPS
1440p
71.2 FPS
2160p
44.4 FPS
2160p
45.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
124.5 FPS
1080p
125.8 FPS
1440p
89.3 FPS
1440p
90.2 FPS
2160p
53.4 FPS
2160p
54.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.5 FPS
1080p
146.8 FPS
1440p
116.3 FPS
1440p
117.2 FPS
2160p
69.4 FPS
2160p
70.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
191.5 FPS
1080p
192.8 FPS
1440p
175.3 FPS
1440p
176.2 FPS
2160p
115.4 FPS
2160p
116.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn