RX 570 So với R9 FURY - Need For Speed: Heat Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Heat So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
44.2 FPS
1080p
49.9 FPS
1440p
34.7 FPS
1440p
39.1 FPS
2160p
21.9 FPS
2160p
24.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
79.2 FPS
1080p
84.9 FPS
1440p
53.7 FPS
1440p
58.1 FPS
2160p
30.9 FPS
2160p
33.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
100.2 FPS
1080p
105.9 FPS
1440p
80.7 FPS
1440p
85.1 FPS
2160p
46.9 FPS
2160p
49.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
146.2 FPS
1080p
151.9 FPS
1440p
139.7 FPS
1440p
144.1 FPS
2160p
92.9 FPS
2160p
95.7 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn