R9 M280X So với GTX 1050 Ti Max-Q - Need For Speed: Heat Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Heat So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 1050 Ti Max-Q với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 1050 Ti Max-Q with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
19.4 FPS
1080p
22.1 FPS
1440p
15.2 FPS
1440p
17.3 FPS
2160p
9.6 FPS
2160p
11.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
54.4 FPS
1080p
57.1 FPS
1440p
34.2 FPS
1440p
36.3 FPS
2160p
18.6 FPS
2160p
20.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
75.4 FPS
1080p
78.1 FPS
1440p
61.2 FPS
1440p
63.3 FPS
2160p
34.6 FPS
2160p
36.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
121.4 FPS
1080p
124.1 FPS
1440p
120.2 FPS
1440p
122.3 FPS
2160p
80.6 FPS
2160p
82.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn