RX 5700 So với RTX 2060 SUPER - Monster Hunter: World Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Monster Hunter: World So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 với i7-8700K và RTX 2060 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 with i7-8700K RTX 2060 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
95.5 FPS
1080p
98.0 FPS
1440p
67.2 FPS
1440p
67.0 FPS
2160p
32.6 FPS
2160p
32.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.5 FPS
1080p
133.0 FPS
1440p
86.2 FPS
1440p
86.0 FPS
2160p
41.6 FPS
2160p
41.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
151.5 FPS
1080p
154.0 FPS
1440p
113.2 FPS
1440p
113.0 FPS
2160p
57.6 FPS
2160p
57.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
197.5 FPS
1080p
200.0 FPS
1440p
172.2 FPS
1440p
172.0 FPS
2160p
103.6 FPS
2160p
103.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn