RTX 2060 SUPER So với TITAN Xp - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2060 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2060 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
674.0 FPS
1080p
218.4 FPS
1440p
366.0 FPS
1440p
121.4 FPS
2160p
146.0 FPS
2160p
48.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
709.0 FPS
1080p
253.4 FPS
1440p
385.0 FPS
1440p
140.4 FPS
2160p
155.0 FPS
2160p
57.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
730.0 FPS
1080p
274.4 FPS
1440p
412.0 FPS
1440p
167.4 FPS
2160p
171.0 FPS
2160p
73.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
776.0 FPS
1080p
320.4 FPS
1440p
471.0 FPS
1440p
226.4 FPS
2160p
217.0 FPS
2160p
119.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn