RX 5700 So với RTX 2060 SUPER - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 với i7-8700K và RTX 2060 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 with i7-8700K RTX 2060 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
617.4 FPS
1080p
674.0 FPS
1440p
343.4 FPS
1440p
366.0 FPS
2160p
137.6 FPS
2160p
146.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
652.4 FPS
1080p
709.0 FPS
1440p
362.4 FPS
1440p
385.0 FPS
2160p
146.6 FPS
2160p
155.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
673.4 FPS
1080p
730.0 FPS
1440p
389.4 FPS
1440p
412.0 FPS
2160p
162.6 FPS
2160p
171.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
719.4 FPS
1080p
776.0 FPS
1440p
448.4 FPS
1440p
471.0 FPS
2160p
208.6 FPS
2160p
217.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn