R9 M280X So với GTX 780M - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 780M với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 780M with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
144.3 FPS
1080p
185.5 FPS
1440p
80.1 FPS
1440p
103.1 FPS
2160p
32.1 FPS
2160p
41.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.3 FPS
1080p
220.5 FPS
1440p
99.1 FPS
1440p
122.1 FPS
2160p
41.1 FPS
2160p
50.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
200.3 FPS
1080p
241.5 FPS
1440p
126.1 FPS
1440p
149.1 FPS
2160p
57.1 FPS
2160p
66.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
246.3 FPS
1080p
287.5 FPS
1440p
185.1 FPS
1440p
208.1 FPS
2160p
103.1 FPS
2160p
112.2 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn