R9 M280X So với GTX 1050 Ti Max-Q - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 1050 Ti Max-Q với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 1050 Ti Max-Q with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
144.3 FPS
1080p
164.4 FPS
1440p
80.1 FPS
1440p
91.3 FPS
2160p
32.1 FPS
2160p
36.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.3 FPS
1080p
199.4 FPS
1440p
99.1 FPS
1440p
110.3 FPS
2160p
41.1 FPS
2160p
45.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
200.3 FPS
1080p
220.4 FPS
1440p
126.1 FPS
1440p
137.3 FPS
2160p
57.1 FPS
2160p
61.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
246.3 FPS
1080p
266.4 FPS
1440p
185.1 FPS
1440p
196.3 FPS
2160p
103.1 FPS
2160p
107.5 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn