R9 M280X So với R9 M380 - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M380 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M380 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
144.3 FPS
1080p
146.2 FPS
1440p
80.1 FPS
1440p
81.2 FPS
2160p
32.1 FPS
2160p
32.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.3 FPS
1080p
181.2 FPS
1440p
99.1 FPS
1440p
100.2 FPS
2160p
41.1 FPS
2160p
41.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
200.3 FPS
1080p
202.2 FPS
1440p
126.1 FPS
1440p
127.2 FPS
2160p
57.1 FPS
2160p
57.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
246.3 FPS
1080p
248.2 FPS
1440p
185.1 FPS
1440p
186.2 FPS
2160p
103.1 FPS
2160p
103.5 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn