RTX 2060 SUPER So với TITAN Xp - Just Cause 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Just Cause 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2060 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2060 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
91.0 FPS
1080p
31.6 FPS
1440p
66.0 FPS
1440p
23.3 FPS
2160p
34.0 FPS
2160p
12.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
126.0 FPS
1080p
66.6 FPS
1440p
85.0 FPS
1440p
42.3 FPS
2160p
43.0 FPS
2160p
21.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
147.0 FPS
1080p
87.6 FPS
1440p
112.0 FPS
1440p
69.3 FPS
2160p
59.0 FPS
2160p
37.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
193.0 FPS
1080p
133.6 FPS
1440p
171.0 FPS
1440p
128.3 FPS
2160p
105.0 FPS
2160p
83.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn