R9 M280X So với GTX 1050 Ti Max-Q - Just Cause 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Just Cause 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 1050 Ti Max-Q với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 1050 Ti Max-Q with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
20.9 FPS
1080p
23.8 FPS
1440p
15.4 FPS
1440p
17.5 FPS
2160p
8.0 FPS
2160p
9.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
55.9 FPS
1080p
58.8 FPS
1440p
34.4 FPS
1440p
36.5 FPS
2160p
17.0 FPS
2160p
18.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
76.9 FPS
1080p
79.8 FPS
1440p
61.4 FPS
1440p
63.5 FPS
2160p
33.0 FPS
2160p
34.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.9 FPS
1080p
125.8 FPS
1440p
120.4 FPS
1440p
122.5 FPS
2160p
79.0 FPS
2160p
80.1 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn