RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - GreedFall Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


GreedFall So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
115.8 FPS
1080p
114.0 FPS
1440p
83.7 FPS
1440p
82.4 FPS
2160p
34.4 FPS
2160p
33.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
150.8 FPS
1080p
149.0 FPS
1440p
102.7 FPS
1440p
101.4 FPS
2160p
43.4 FPS
2160p
42.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
171.8 FPS
1080p
170.0 FPS
1440p
129.7 FPS
1440p
128.4 FPS
2160p
59.4 FPS
2160p
58.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
217.8 FPS
1080p
216.0 FPS
1440p
188.7 FPS
1440p
187.4 FPS
2160p
105.4 FPS
2160p
104.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn