RX 5700 XT So với TITAN Xp - Grand Theft Auto V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Grand Theft Auto V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
100.7 FPS
1080p
152.7 FPS
1440p
70.9 FPS
1440p
115.3 FPS
2160p
37.9 FPS
2160p
68.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
135.7 FPS
1080p
187.7 FPS
1440p
89.9 FPS
1440p
134.3 FPS
2160p
46.9 FPS
2160p
77.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
156.7 FPS
1080p
208.7 FPS
1440p
116.9 FPS
1440p
161.3 FPS
2160p
62.9 FPS
2160p
93.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
202.7 FPS
1080p
254.7 FPS
1440p
175.9 FPS
1440p
220.3 FPS
2160p
108.9 FPS
2160p
139.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn