R9 M280X So với GTX 1050 Ti Max-Q - Grand Theft Auto V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Grand Theft Auto V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 1050 Ti Max-Q với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 1050 Ti Max-Q with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
24.9 FPS
1080p
24.5 FPS
1440p
0.0 FPS
1440p
17.1 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
8.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
59.9 FPS
1080p
59.5 FPS
1440p
19.0 FPS
1440p
36.1 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
17.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
80.9 FPS
1080p
80.5 FPS
1440p
46.0 FPS
1440p
63.1 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
33.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
126.9 FPS
1080p
126.5 FPS
1440p
105.0 FPS
1440p
122.1 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
79.1 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn