GTX 1660 So với RX 590 - Ghost Recon Wildlands Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Ghost Recon Wildlands So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
69.9 FPS
1080p
71.7 FPS
1440p
52.2 FPS
1440p
53.2 FPS
2160p
30.8 FPS
2160p
30.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
104.9 FPS
1080p
106.7 FPS
1440p
71.2 FPS
1440p
72.2 FPS
2160p
39.8 FPS
2160p
39.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.9 FPS
1080p
127.7 FPS
1440p
98.2 FPS
1440p
99.2 FPS
2160p
55.8 FPS
2160p
55.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
171.9 FPS
1080p
173.7 FPS
1440p
157.2 FPS
1440p
158.2 FPS
2160p
101.8 FPS
2160p
101.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn