GTX 1660 Ti So với RX Vega 64 - Ghost Recon Wildlands Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Ghost Recon Wildlands So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 Ti với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
79.4 FPS
1080p
65.3 FPS
1440p
59.4 FPS
1440p
59.2 FPS
2160p
35.0 FPS
2160p
38.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.4 FPS
1080p
100.3 FPS
1440p
78.4 FPS
1440p
78.2 FPS
2160p
44.0 FPS
2160p
47.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
135.4 FPS
1080p
121.3 FPS
1440p
105.4 FPS
1440p
105.2 FPS
2160p
60.0 FPS
2160p
63.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
181.4 FPS
1080p
167.3 FPS
1440p
164.4 FPS
1440p
164.2 FPS
2160p
106.0 FPS
2160p
109.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn