GTX 1650 SUPER So với GTX 1660 - Ghost Recon Wildlands Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Ghost Recon Wildlands So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
63.0 FPS
1080p
69.9 FPS
1440p
47.2 FPS
1440p
52.2 FPS
2160p
27.3 FPS
2160p
30.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
98.0 FPS
1080p
104.9 FPS
1440p
66.2 FPS
1440p
71.2 FPS
2160p
36.3 FPS
2160p
39.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
119.0 FPS
1080p
125.9 FPS
1440p
93.2 FPS
1440p
98.2 FPS
2160p
52.3 FPS
2160p
55.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
165.0 FPS
1080p
171.9 FPS
1440p
152.2 FPS
1440p
157.2 FPS
2160p
98.3 FPS
2160p
101.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn