RX 5700 XT So với TITAN Xp - Ghost Recon Wildlands Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Ghost Recon Wildlands So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
78.7 FPS
1080p
0.0 FPS
1440p
70.9 FPS
1440p
0.0 FPS
2160p
46.8 FPS
2160p
65.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
113.7 FPS
1080p
35.0 FPS
1440p
89.9 FPS
1440p
19.0 FPS
2160p
55.8 FPS
2160p
74.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.7 FPS
1080p
56.0 FPS
1440p
116.9 FPS
1440p
46.0 FPS
2160p
71.8 FPS
2160p
90.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
180.7 FPS
1080p
102.0 FPS
1440p
175.9 FPS
1440p
105.0 FPS
2160p
117.8 FPS
2160p
136.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn