RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - Ghost Recon Wildlands Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Ghost Recon Wildlands So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
65.3 FPS
1080p
69.9 FPS
1440p
49.3 FPS
1440p
52.2 FPS
2160p
27.8 FPS
2160p
30.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
100.3 FPS
1080p
104.9 FPS
1440p
68.3 FPS
1440p
71.2 FPS
2160p
36.8 FPS
2160p
39.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
121.3 FPS
1080p
125.9 FPS
1440p
95.3 FPS
1440p
98.2 FPS
2160p
52.8 FPS
2160p
55.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
167.3 FPS
1080p
171.9 FPS
1440p
154.3 FPS
1440p
157.2 FPS
2160p
98.8 FPS
2160p
101.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn