RTX 2070 SUPER So với Radeon VII - Gears of War 5 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Gears of War 5 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
102.5 FPS
1080p
98.3 FPS
1440p
74.3 FPS
1440p
71.2 FPS
2160p
47.0 FPS
2160p
45.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
137.5 FPS
1080p
133.3 FPS
1440p
93.3 FPS
1440p
90.2 FPS
2160p
56.0 FPS
2160p
54.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
158.5 FPS
1080p
154.3 FPS
1440p
120.3 FPS
1440p
117.2 FPS
2160p
72.0 FPS
2160p
70.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
204.5 FPS
1080p
200.3 FPS
1440p
179.3 FPS
1440p
176.2 FPS
2160p
118.0 FPS
2160p
116.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn