RTX 2060 SUPER So với TITAN Xp - Gears of War 5 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Gears of War 5 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2060 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2060 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.4 FPS
1080p
100.9 FPS
1440p
64.8 FPS
1440p
73.2 FPS
2160p
40.9 FPS
2160p
46.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
124.4 FPS
1080p
135.9 FPS
1440p
83.8 FPS
1440p
92.2 FPS
2160p
49.9 FPS
2160p
55.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.4 FPS
1080p
156.9 FPS
1440p
110.8 FPS
1440p
119.2 FPS
2160p
65.9 FPS
2160p
71.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
191.4 FPS
1080p
202.9 FPS
1440p
169.8 FPS
1440p
178.2 FPS
2160p
111.9 FPS
2160p
117.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn