GTX 1660 Ti So với RX Vega 64 - Gears of War 5 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Gears of War 5 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 Ti với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
77.7 FPS
1080p
81.5 FPS
1440p
56.3 FPS
1440p
59.1 FPS
2160p
35.6 FPS
2160p
37.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.7 FPS
1080p
116.5 FPS
1440p
75.3 FPS
1440p
78.1 FPS
2160p
44.6 FPS
2160p
46.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.7 FPS
1080p
137.5 FPS
1440p
102.3 FPS
1440p
105.1 FPS
2160p
60.6 FPS
2160p
62.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.7 FPS
1080p
183.5 FPS
1440p
161.3 FPS
1440p
164.1 FPS
2160p
106.6 FPS
2160p
108.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn