RX 5700 So với RTX 2060 - Gears of War 5 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Gears of War 5 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 với i7-8700K và RTX 2060 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 with i7-8700K RTX 2060 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.7 FPS
1080p
82.9 FPS
1440p
65.1 FPS
1440p
60.1 FPS
2160p
41.1 FPS
2160p
37.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
124.7 FPS
1080p
117.9 FPS
1440p
84.1 FPS
1440p
79.1 FPS
2160p
50.1 FPS
2160p
46.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.7 FPS
1080p
138.9 FPS
1440p
111.1 FPS
1440p
106.1 FPS
2160p
66.1 FPS
2160p
62.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
191.7 FPS
1080p
184.9 FPS
1440p
170.1 FPS
1440p
165.1 FPS
2160p
112.1 FPS
2160p
108.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn