TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - Forza Motorsport 7 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Motorsport 7 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
50.0 FPS
1080p
204.7 FPS
1440p
45.3 FPS
1440p
184.8 FPS
2160p
37.8 FPS
2160p
155.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
85.0 FPS
1080p
239.7 FPS
1440p
64.3 FPS
1440p
203.8 FPS
2160p
46.8 FPS
2160p
164.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
106.0 FPS
1080p
260.7 FPS
1440p
91.3 FPS
1440p
230.8 FPS
2160p
62.8 FPS
2160p
180.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
152.0 FPS
1080p
306.7 FPS
1440p
150.3 FPS
1440p
289.8 FPS
2160p
108.8 FPS
2160p
226.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn