RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Forza Motorsport 7 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Motorsport 7 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
163.0 FPS
1080p
50.0 FPS
1440p
147.0 FPS
1440p
45.3 FPS
2160p
123.0 FPS
2160p
37.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
198.0 FPS
1080p
85.0 FPS
1440p
166.0 FPS
1440p
64.3 FPS
2160p
132.0 FPS
2160p
46.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
219.0 FPS
1080p
106.0 FPS
1440p
193.0 FPS
1440p
91.3 FPS
2160p
148.0 FPS
2160p
62.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
265.0 FPS
1080p
152.0 FPS
1440p
252.0 FPS
1440p
150.3 FPS
2160p
194.0 FPS
2160p
108.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn