R9 M280X So với R9 M290X - Forza Motorsport 7 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Motorsport 7 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M290X với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M290X with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
33.0 FPS
1080p
47.4 FPS
1440p
29.8 FPS
1440p
42.8 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
35.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.0 FPS
1080p
82.4 FPS
1440p
48.8 FPS
1440p
61.8 FPS
2160p
34.0 FPS
2160p
44.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.0 FPS
1080p
103.4 FPS
1440p
75.8 FPS
1440p
88.8 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
60.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
135.0 FPS
1080p
149.4 FPS
1440p
134.8 FPS
1440p
147.8 FPS
2160p
96.0 FPS
2160p
106.8 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn