GTX 1660 So với GTX 1660 Ti - For Honor Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


For Honor So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và GTX 1660 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.9 FPS
1080p
140.8 FPS
1440p
72.3 FPS
1440p
82.2 FPS
2160p
36.1 FPS
2160p
41.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
158.9 FPS
1080p
175.8 FPS
1440p
91.3 FPS
1440p
101.2 FPS
2160p
45.1 FPS
2160p
50.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.9 FPS
1080p
196.8 FPS
1440p
118.3 FPS
1440p
128.2 FPS
2160p
61.1 FPS
2160p
66.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
225.9 FPS
1080p
242.8 FPS
1440p
177.3 FPS
1440p
187.2 FPS
2160p
107.1 FPS
2160p
112.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn