R9 M280X So với R9 M380 - For Honor Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


For Honor So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M380 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M380 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
38.5 FPS
1080p
39.0 FPS
1440p
22.5 FPS
1440p
22.8 FPS
2160p
11.2 FPS
2160p
11.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
73.5 FPS
1080p
74.0 FPS
1440p
41.5 FPS
1440p
41.8 FPS
2160p
20.2 FPS
2160p
20.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.5 FPS
1080p
95.0 FPS
1440p
68.5 FPS
1440p
68.8 FPS
2160p
36.2 FPS
2160p
36.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
140.5 FPS
1080p
141.0 FPS
1440p
127.5 FPS
1440p
127.8 FPS
2160p
82.2 FPS
2160p
82.3 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn